Symptomen

De meest voorkomende symptomen

Bij patiënten met het stiffman syndroom voelen de spieren aanhoudend pijnlijk, hard of verstijfd aan. Er ontstaan geleidelijk blijvende spasmen (krampen) in verscheidene spieren. Deze kunnen zich verspreiden van de rug en benen naar de armen en hals. De duur, plaats en hevigheid van de spasmen zijn erg verschillend. Meestal verkrampt zich een deel van één van de ledematen of geheel, ook de rompspieren kunnen samentrekken en zo de ademhaling moeilijk maken. De spierkrampen ontstaan bij beweging, schrik of emotionele spanningen. Daarnaast hebben sommige patiënten moeite met plotse bewegingen. Zoals eerder vermeld, is het lopen meestal pijnlijk en verloopt dit traag, onvast en onhandig. Soms is er ook een voorwaartse (kyfose) of achterwaartse kromming van de wervelkolom (lordose). Ten slotte kunnen epileptische aanvallen voorkomen.

 

Andere kenmerkende symptomen

Trappen en hellingen

Een trap beklimmen lukt over het algemeen vrij goed, maar het afdalen, zelfs met een handgreep, blijkt veel moeilijker tot onmogelijk. Een helling beklimmen of afdalen geeft dezelfde problemen. Dit kan verklaart worden doordat dezelfde spieren, ook al werken ze verschillend, gebruikt worden voor verschillende activiteiten (klimmen of dalen).

Vallen

Indien men struikelt over een hobbel, hoe klein ook, verstijft het lichaam van SMS patiënten en valt men. Ten gevolge hiervan, kan de patiënt botbreuken hebben omdat men de val niet kan beheersen.

Angst

Patiënten reageren normaal op vrijwel dezelfde manier als iemand anders in echt angstige situaties. Echter, banale gebeurtenissen voor niet-patiënten genereren ernstige angst bij patiënten. Bijvoorbeeld, het ondernemen een activiteit keer kan plotseling en zonder duidelijke reden, angst veroorzaken gevolgd door stijfheid en of spasmen. Veel patiënten dit leidt tot schaamte en / of angst waardoor patiënten zicht in hun veilige cocon opsluiten.

Enkele voorbeelden van angst

Oversteken van wegen  

Wanneer een auto stopt aan een zebrapad, kan de persoon die wilt oversteken in conflict verkeren. Ze kunnen in deze situatie stijfheid en krampen ervaren waardoor hij/zij zich onredelijk of verlegen voelt. De oorzaak hiervan is dat de persoon zelf de controle wil behouden, maar doordat de auto tot stilstand gekomen is, heeft de bestuurder de controle. Ten gevolge hiervan gaat de controle van de persoon verloren en nemen de symptomen het over terwijl men weet dat men gewoon de weg moet oversteken.

Pleinvrees

Het lichaam kan verstijven bij het zien van een open ruimte (een gesloten ruimte is immers veilig), bijvoorbeeld een parking. Ten gevolge van de voortstuwende kracht, valt men als een plank naar voor en verliest men de controle. Dit kan resulteren in een botbreuk of andere letsels

Schrikreactie:  zicht, geluiden of een onverwachte aanraking, kunnen stijfheid, spasmen of angst uitlokken.

  • Zicht: Bij patiënten met SMS kan het nemen van een foto met flits een negatieve reactie veroorzaken.

  • Geluiden: Een onverwacht geluid, bijvoorbeeld de deurbel die gaat, de toast die uit een broodrooster springt enzovoort, kan (of zal) een reactie uitlokken.

  • Aanraking: Voor SMS patiënten kan de kleinste aanraking een spasme veroorzaken. Voorbeelden hiervan zijn, aanraking door een persoon  (denk aan een tikje op de schouder), stoten tegen een object, per ongeluk iets aanraken, etc.

Mobiliteit

Voor patiënten met SMS is een bad nemen een zware opgave doordat ze door de stijfheid moeilijk in en uit bad kunnen zonder hulp. Een beter alternatief is een douche met handgrepen en een stoel. Zolang patiënten in een vertrouwde omgeving zijn, lukt het redelijk goed om zich te verplaatsen aangezien zij zich kunnen vasthouden aan meubels, deurklinken, handgrepen enzovoort. Een vreemde omgeving daarentegen wordt ervaren als een bedreigende plaats.

Het weer

Wind, vorst, sneeuw en ijs zijn grote gevaren voor elke patiënt het is onmogelijk om op te lopen door de angst om te vallen. Elk glanzend oppervlak zelfs al is het niet glad veroorzaakt angst, de hersenen zien dit als ijslaag. Verandering van het weer of koude kan ook voor de nodige problemen zorgen.

Blaascontrole en stoelgang

Vooral vrouwelijke patiënten hebben moeilijkheden om de controle over hun blaas te hebben en te behouden. Daarnaast kan stoelgang leiden tot spasmen waardoor een lavement nodig wordt geacht om het probleem te verlichten.

Bron: samenvatting en vertaling uit: smssupportgroup.co.uk